Cinsel isteksizlik;kişinin cinsel eylemde bulunma yetisinde her hangi bir problem olmamasına rağmen cinselliğe karşı belirli bir ilgi ve isteğin az yada hiç olmaması durumudur.Klinik tabloya bakıldığında en yaygın görülen cinsel işlev problemlerinden biridir.

Cinsel isteksizlik cinsel işlev sorunları arasında en yaygın görülen sorunların başında gelir.Özellikle kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür.Cinsel istek ve cinsel işlev bireyin psiko-biyo-sosyal yönden hazır oluşuyla alakalı bir durumdur kişinin bu üç evrenin her hangi birinde yaşamış olduğu sorun cinsel yaşantının kalitesini düşürecek yada kişide cinsel işlev problemine neden olacaktır.

Cinsel İsteksizlik Nedenleri

 • Eşler arası uyum problemleri
 • Monoton bir cinsel yaşantı
 • Panik Bozukluk
 • Depresyon ve stres
 • Obsesif kompülsif bozukluk
 • Evlilikde ilişkisel ve iletişimsel problemler
 • Ödipal Çatışma
 • Hamile kalma korkusu
 • Performans anksiyetesi
 • Güvensizlik duygusu
 • Yaş
 • Cinsel ilişkinin niteliği ve kalitesizliği
 • Eşin çekiciliğinin yitirilmesi
 • Libido azlığı
 • Doğum sonrası yaşanılan depresyona bağlı isteksizlik ve menapoz
 • Aldatma
 • Evlilik içi çatışma
 • Beğenilmeme ve reddedilme korkusu
 • Ağrılı birleşme
 • Ön sevişmeye yeterli zamanın ayrılmaması
 • Suçluluk komplesi
 • Cinsel travmalar
 • Bilinç altından kaynaklı öfke ve intikam duyguları
 • Cinsel yaşantıyla alakalı abartılı beklentiler
 • Cinsellikle ilgili bilgi eksikliği
 • Cinselliğin ayıp,yasak,günah kavramlarla ilintilendiği ve baskılandığı ortamlarda yetişme
 • Cinsel mitler
 • Diğer durumlara bağlı cinsel isteksizlik
 • Sosyo ekonomik sorunlar
 • Aile yapısı ve aile dinamikleri
 • Şeker,kalp ve tansiyon problemleri
 • Kronik hastalıklar
 • Alkol ve madde bağımlılığı
 • Menapoz ve andrapoz
 • Fiziksel nedenler (cinsel organların yapısıyla ilgili )
 • İlaçlar
 • Erektildisfonksiyon
 • Yorgunluk
 • Nölolojik nedenler
Neyir Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi 2020 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Programlama : Medumax